Bài tập 3 trang 11 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 3. Hãy lập bảng hệ thống kiế... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 11 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 3. Hãy lập bảng hệ thống kiến thức theo mẫu dưới đây :

Thời gian

4triệu năm trước

1triệu năm trước

4vạn năm trước

1vạn năm trước

5500 năm trước

4000 năm trước

3000 năm trước

Sự tiến hoá của con người

 

         

 

Sự phát triển của công cụ

 

   

Đá mới, ghè, mài sắc

 

   

Phương thức kinh tế

 

Lượm, hái, săn đuổi, bắt thú

 

 

Trồng lúa ven sông

 

 

Tổ chức xã hội

Bầy vượn cổ

 

Thị tộc - bộ lạc - xã hội nguyên thuỷ

 

   

Trả lời:

Thời gian

4triệu năm trước

1triệu năm trước

4vạn năm trước

1vạn năm trước

5500 năm trước

4000 năm trước

3000 năm trước

Sự tiến hoá của con người

Đá cũ sơ kỳ.         

Đá cũ hậu kỳ.        

Người tinh khôn

Cách mạng đá mới

Đồng đỏ.

Đồng thau

Thời đại đồ sắt

Sự phát triển của công cụ

Đá ghè một mặt

sử dụng rìu đá

Đá ghè hai rìa

Đá mới, ghè, mài sắc

Đồng

Đồng

Sắt

Phương thức kinh tế

Hái lượm, săn bắt

Lượm, hái, săn đuổi, bắt thú

Hái lượm, săn bắn

Trồng trọt, chăn nuôi

Trồng lúa ven sông

Trồng trọt, chăn nuôi

Trồng trọt, chăn nuôi

Tổ chức xã hội

Bầy vượn cổ

Bầy người nguyên thuỷ

Thị tộc - bộ lạc - xã hội nguyên thuỷ

Gia đình phụ hệ

Gia đình phụ hệ

Gia đình phụ hệde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay