Bài tập 3 trang 111 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 3. Điền nội dung lịch sử thíc... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 111 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 3. Điền nội dung lịch sử thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau

1. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII, với việc tiếp nhận ảnh hưởng của các…………. người dân Việt Nam đã tạo nên một……..trên cở sở hoà nhập với nền văn hoá cổ truyền.

2. Sau khi lên ngôi, vua Quang Trung lo chấn chỉnh lại…………Cho dịch các sách kinh từ chữ Hán ra…………… để học sinh học, đưa……..vào nội dung thi cử.

3. Trong các thế kỉ XVI - XVII, trong lúc văn học chính thống có phần ……. thì trong nhân dân một trào lưu văn học dân gian khá…………rầm rộ.

Trả lời:

1. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII, với việc tiếp nhận ảnh hưởng của các…(nền văn hóa khác)….người dân Việt Nam đã tạo nên một…(nền văn hóa mới)...trên cở sở hoà nhập với nền văn hoá cổ truyền.

2. Sau khi lên ngôi, vua Quang Trung lo chấn chỉnh lại…(giáo dục)…Cho dịch các sách kinh từ chữ Hán ra…(chữ Nôm)… để học sinh học, đưa…(văn thơ chữ Nôm)...vào nội dung thi cử.

3. Trong các thế kỉ XVI - XVII, trong lúc văn học chính thống có phần …(mất dần vị thế)...thì trong nhân dân một trào lưu văn học dân gian khá…(phát triển)…rầm rộ.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay