Bài tập 3 trang 124 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 3. Điền từ thích hợp vào chỗ... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 124 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 3. Điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau để hoàn chỉnh đánh giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh về truyền thống quý báu của dân tộc.

“Dân ta có……yêu nước. Đó là một…………………quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi……… bị xâm lăng thì……………. lại sôi nổi, nó kết thành một ………vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua tất cả mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả………………….”

Trả lời:

“Dân ta có…(một lòng nồng nàn)…yêu nước. Đó là một…(truyền thống)…quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi…( Tổ quốc)… bị xâm lăng thì…(tinh thần ấy)... lại sôi nổi, nó kết thành một …(làn sóng)…vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua tất cả mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả…(lũ bán nước và lũ cướp nước)...”de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay