Bài tập 3 trang 128 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 3. Hãy điền các nội dung sự ki... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 128 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 3. Hãy điền các nội dung sự kiện lịch sử phù hợp với các mốc thời gian của cuộc Cách mạng tư sản Anh trong bảng dưới đây.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Tháng 4-1640

 

Năm 1642

 

1642- 1648

 

Năm 1649

 

Năm 1653

 

Năm 1658

 

Năm 1688

 

 

Trả lời

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Tháng 4-1640

Vua Sac lơ I triệu tập quốc hội để tăng thuế nhằm đàn áp cuộc nổi dậy của người Xcốt- len.

Năm 1642

Vua Sac lơ I tuyên chiến vói Quốc hội

1642- 1648

Nội chiến ác liệt (Vua - Quốc hội)

Năm 1649

xử tử vua Sac lơ I nước cộng hòa ra đời-> cách mạng đạt đến đỉnh cao.

Năm 1653

Crôm -oen  lập nền độc tài quân sự

Năm 1658

Nước Anh lâm vào tình trạng không ổn định về chính trị dẫn đến sự thoả hiệp giữa Quốc hội với lực lượng phong kiến cũ

Năm 1688

Quốc hội tiến hành chính biến đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua, sau đó chế độ quân chủ lập hiến được xác lập.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay