Bài tập 3 trang 132 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 3. Hãy điền tiếp nội dung lịc... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 132 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 3. Hãy điền tiếp nội dung lịch sử phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

1. Ngòi nổ của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là sự kiện………………….

2. Lãnh đạo cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ…………….

3. Tháng 7 -1776, Đại hội thông qua   …………….

4. Bước ngoặt của cuộc chiến tranh là sự kiện ở…………….    

5. Thắng lợi quyết định chấm dứt chiến tranh là ở   …………….

6.  Tác giả của bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra Hợp chúng quốc Mĩ là…………….

7. Hoà ước giữa Anh và 13 thuộc địa được kí kết tại…………….

8. Hiến pháp nước Mĩ thòng qua năm …………….

9. Theo Hiến pháp, Mĩ là một nước cộng hoà liên bang, tổ chức theo nguyên tắc…………….         

10. Cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mang tính chất…………….

Trả lời:

1. Ngòi nổ của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là sự kiện “chè Bô-xtơn”

2. Lãnh đạo cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn

3. Tháng 7 -1776, Đại hội thông qua bản Tuyên ngôn độc lập

4. Bước ngoặt của cuộc chiến tranh là sự kiện ở  chiến thắng Xa-ra-tô-ga (17 - 10 - 1777 )

5. Thắng lợi quyết định chấm dứt chiến tranh là ở trận I-oóc-tao (1781)

6.  Tác giả của bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra Hợp chúng quốc Mĩ là Thomas Jefferson

7. Hoà ước giữa Anh và 13 thuộc địa được kí kết tại Véc-xai (Pháp)

8. Hiến pháp nước Mĩ thông qua năm 1787

9. Theo Hiến pháp, Mĩ là một nước cộng hoà liên bang, tổ chức theo nguyên tắc tam quyền phân lập”

10. Cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mang tính chất là một cuộc cách mạng tư sảnde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay