Bài tập 3 trang 139 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 3. Hãy điền thời gian phù hợp ... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 139 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 3. Hãy điền thời gian phù hợp với nội dung lịch sử trong bảng dưới đây :

Thời gian

Nội dung lịch sử

 

Chế tạo ra máy kéo sợi.

 

Chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

 

Chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước

 

Phát minh ra máy hơi nước.

 

Phát minh về phương pháp luyện than cốc.

 

Chế tạo thành công đầu máy xe lửa đầu tiên

 

Trả lời:

Thời gian

Nội dung lịch sử

1764

Chế tạo ra máy kéo sợi.

1769

Chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

1758

Chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước

1784

Phát minh ra máy hơi nước.

1735

Phát minh về phương pháp luyện than cốc.

1814

Chế tạo thành công đầu máy xe lửa đầu tiênde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay