Bài tập 3 trang 142 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 3. Hãy điền nội dung lịch sử ... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 142 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 3. Hãy điền nội dung lịch sử phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau về quá trình thống nhất Đức, hoặc nội chiến ở Mĩ.

1. Người lãnh đạo quá trình thống nhất nước Đức là…………………..

2. Năm 1866, Phổ gây chiến với Vương quốc…………………..

3. Lễ thành lập đế chế Đức được tiến hành tại…………………..        

4. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức và Italia đều mang tính chất…………….. 

5. Đến giữa thế kỉ XIX, nước Mĩ bao gồm………………….. bang.

6. Người kí sắc lệnh giải phóng nô………đến…………………..        

8.Cuộc nội chiến ở Mĩ còn được gọi là…………………..         

9. Đảng có chủ trương giải phóng nô lệ da đen ở Mĩ là Đảng…………………..     

10. Khẩu hiệu thống nhất đất nước của Bixmác là…………………..  

Trả lời:

1. Người lãnh đạo quá trình thống nhất nước Đức là Bixmac

2. Năm 1866, Phổ gây chiến với Vương quốc Áo

3. Lễ thành lập đế chế Đức được tiến hành tại Cung điện Vecxai (Pháp)       

4. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức và Italia đều mang tính chất cuộc cách mạng tư sản

5. Đến giữa thế kỉ XIX, nước Mĩ bao gồm 13 bang.

6. Người kí sắc lệnh giải phóng nô lệ da đen ở Mĩ là Lin-con

8.Cuộc nội chiến ở Mĩ còn được gọi là chiến tranh li khai

9. Đảng có chủ trương giải phóng nô lệ da đen ở Mĩ là Đảng Cộng hoà

10. Khẩu hiệu thống nhất đất nước của Bixmác là thống nhất nước Đức "từ trên xuống" bằng chính sách "sắt và máu".de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay