Bài tập 3 trang 144 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - ... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 144 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 3. Các nhà khoa học sau đây thuộc nước nào ? Hãy đánh dấu sao cho phù hợp.

Các nhà khoa học 

Anh

Pháp

Đức       

Nga

Ghêoóc Ximôn ôm         

 

 

 

 

 

Maicơn Pharađây 

 

 

 

 

 

Giêm Prexcốt Giun

 

 

 

 

 

Emili Khrixchianôvích Lenxơ

 

 

 

 

 

Tômxơn                        

 

 

 

 

 

Hăngri Béccơren  

 

 

 

 

 

Pie Quyri

 

 

 

 

 

Mari Quyri 

 

 

 

 

 

Écnét Rơdơpho    

 

 

 

 

 

Vinhem Rơnghen

 

 

 

 

 

Menđêlêép 

 

 

 

 

 

Lui Paxtơ

 

 

 

 

 

Páplốp

 

 

 

 

 

Đácuyn

 

 

 

 

 

Moócxơ

 

 

 

 

 

Lômônôxốp

 

 

 

 

 

ôvin và Uynbơ Rai

 

 

 

 

 

 

Trả lời:

Các nhà khoa học 

Anh

Pháp

Đức

Nga

Ghêoóc Ximôn ôm         

 

 

X

 

 

Maicơn Pharađây 

X

 

 

 

 

Giêm Prexcốt Giun

X

 

 

 

 

Emili Khrixchianôvích Lenxơ

 

 

 

X

 

Tômxơn                        

X

 

 

 

 

Hăngri Béccơren  

 

X

 

 

 

Pie Quyri

 

X

 

 

 

Mari Quyri 

 

X

 

 

 

Écnét Rơdơpho    

X

 

 

 

 

Vinhem Rơnghen

 

 

X

 

 

Menđêlêép 

 

 

 

X

 

Lui Paxtơ

 

X

 

 

 

Páplốp

 

 

 

X

 

Đácuyn

X

 

 

 

 

Moócxơ

 

 

 

 

X

Lômônôxốp

 

 

 

X

 

ôvin và Uynbơ Rai

 

 

 

 

Xde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay