Bài tập 3 trang 149 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 3. Hãy hoàn thành bảng sau về ph... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 149 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 3. Hãy hoàn thành bảng sau về phong trào công nhân trong những năm 1830 - 1840 bằng cách điền tiếp dù kiện vào chỗ trống.

Thời gian

Tên phong trào (hoặc nơi nổ ra khởi nghĩa)

Mục tiêu đấu tranh

Kết quả

1831,

1834

Công nhân dệt tơ thành phổ Liông (Pháp)

 

Khởi nghĩa bị đàn áp

1844 

 

Cải thiện điều kiện lao động, chống sự hà khắc của chủ xưởng      

 

 

 

Phong trào Hiến chương 

 

 

 

Trả lời:

Thời gian

Tên phong trào (hoặc nơi nổ ra khởi nghĩa)

Mục tiêu đấu tranh

Kết quả

1831,

 

1834

Công nhân dệt tơ thành phổ Liông (Pháp)

- khởi nghĩa đòi tăng lương giảm giờ làm

- đòi thiết lập nền Cộng hòa

Khởi nghĩa bị đàn áp

1844 

Công nhân Sơ-lê-din khởi nghĩa

Cải thiện điều kiện lao động, chống sự hà khắc của chủ xưởng      

 

Thất bại

1836- 1848

Phong trào Hiến chương 

"Hiến chương đòi phổ thông đầu phiếu, tăng lương, giảm giờ làm".

Thất bạide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay