Bài tập 3 trang 150 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 3. Hãy điền chữ Đ vào ô □ tr... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 150 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 3. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai trong các câu sau đây.

□       C.Mác đỗ tiến sĩ năm 23 tuổi.

□       Ảngghen chuyển sang sống ở Anh năm 1842.

□       Biên niên Pháp - Đức là tác phẩm lịch sử nổi tiếng của Mác.

□       Mác và Ảngghen liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa khi sống và hoạt động tại Pháp.

□       Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản kết thúc bằng Lời kêu gọi nhân dân các nước đoàn kết lại.

□       Mục đích của tổ chức Đồng minh những người cộng sản là "... lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ...

□       "Sự khốn cùng của triết học" do Ăngghen hoàn thành năm 1847.

□       "Tư bản" là bộ sách nổi tiếng của Mác và Ảngghen.

 

Trả lời:

Đ       C.Mác đỗ tiến sĩ năm 23 tuổi.

Đ       Ăngghen chuyển sang sống ở Anh năm 1842.

S       Biên niên Pháp - Đức là tác phẩm lịch sử nổi tiếng của Mác.

S       Mác và Ăngghen liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa khi sống và hoạt động tại Pháp

Đ       Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản kết thúc bằng Lời kêu gọi nhân dân các nước đoàn kết lại.

Đ       Mục đích của tổ chức Đồng minh những người cộng sản là "... lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ...

S       "Sự khốn cùng của triết học" do Ăngghen hoàn thành năm 1847.

S       "Tư bản" là bộ sách nổi tiếng của Mác và Ăngghen.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay