Bài tập 3 trang 38 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 3. Hãy hoàn thành bảng hệ thốn... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 38 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 3. Hãy hoàn thành bảng hệ thống sau vé các giai đoạn phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ khi hình thành đến thế kỉ XIX.

Niên đại

Đặc điểm nổi bật

Tên các quốc gia tiêu biểu

Khoảng 10 thế kỉ đầu công nguyên

Hình thành các quốc gia cổ

Âu Lạc, Champa, Phù Nam, Chân Lạp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ giữa thế kỉ XIX

Bị biến thành thuộc địa của các nước thực dân

 

Trả lời:

Niên đại

Đặc điểm nổi bật

Tên các quốc gia tiêu biểu

Khoảng 10 thế kỉ đầu công nguyên

Hình thành các quốc gia cổ

Âu Lạc, Champa, Phù Nam, Chân Lạp

Từ thế kỷ VII đến X

Đã hình thành một số quốc gia phong kiến dân tộc

-   Vương quốc Cam puchia của người Khơ me

-   Vương quốc của người Môn và người Miến  ở hạ lưu sông Mê nam.

-   Vương quốc của người In đô nê xi a ở Xu ma tra và Gia va….

Từ thế kỷ X đền  XVIII

Thời kì phát triển, thịnh đạt

- Vương triều Mô-giô-pa-hít,ĐạiViệt,Champa,Campuchia, Paga, Su -khô- thay, Lan Xang

 

Sau thế kỷ XVIII

Giai đoạn suy thoái

Hầu hết các quốc gia Đông Nam Á

Từ giữa thế kỉ XIX

Bị biến thành thuộc địa của các nước thực dân

Hầu hết các quốc gia Đông Nam Áde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay