Bài tập 3 trang 42 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 3. Nét đặc Sắc của văn hoá Ca... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 42 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 3. Nét đặc Sắc của văn hoá Campuchia và văn hoá Lào thể hiện như thế nào?

Văn hóa Campuchia

Văn hóa Lào

 

 

Trả lời:

Văn hóa Campuchia

Văn hóa Lào

+ Sáng tạo ra những chữ viết của riêng mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ. Văn học dân gian và văn học viết với những câu chuyện có giá trị nghệ thuật.

+ Kiến trúc nổi tiếng nhất là quần thế kiến trúc Ăng-co.

 

+ Người Lào sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ viết của Cam-pu-chia và Mi-an-ma.

+ Đời sống văn hoá của người Lào rất phong phú, hồn nhiên. Người Lào có rất nhiều lễ hội.

+ Kiến trúc : xây dựng một số công trình kiến trúc Phật giáo điển hình là tháp Thạt Luổng ở Viêng Chăn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay