Bài tập 3 trang 61 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - ... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 61 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


Em hãy kể tên một vài địa danh phát hiện được dấu tích của Người tinh khôn.

1.........................

2……………………..

3……………………..

Trả lời:

1. Ngườm - Võ Nhai – Thái Nguyên

2. Sơn Vi – Lâm Thao – Phú Thọ

3. Lai Châu, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An…de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay