Bài tập 3 trang 82 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đú... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 82 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô □ trước ý sai

□ Trải qua các triều Lý, Trần, Hồ, Lê, chính quyền trung ương ngày càng được tổ chức chặt chẽ.

□  Sau khởi nghĩa thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, khôi phục lại quốc hiệu Đại Cồ Việt.

□  Cuộc cải cách hành chính lớn được tiến hành dưới thời vua Lê Thánh Tông.

□  Ở thời Lý, Trần, quan lại được tuyển lựa chủ yếu bằng con đường thi cử.

□  Bộ luật Hình thư được ra đời năm 1042.

□  Quân đội được tuyển theo chế độ "ngụ binh ư nông".

□  Khi có chiến tranh, vua Trần cho phép các vương hầu được mộ quân tham gia đánh giặc.

□  Đoàn kết dân tộc là một trọng tâm trong chính sách đối nội của các vương triểu Đại Việt ở các thế kỉ XI-XV.

□  Từ thời Trần, Nhà nước đã cho dựng bia Tiến sĩ.

Trả lời

Đ - Trải qua các triều Lý, Trần, Hồ, Lê, chính quyền trung ương ngày càng được tổ chức chặt chẽ.

S - Sau khởi nghĩa thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, khôi phục lại quốc hiệu Đại Cồ Việt

Đ - Cuộc cải cách hành chính lớn được tiến hành dưới thời vua Lê Thánh Tông.

Đ - Ở thời Lý, Trần, quan lại được tuyển lựa chủ yếu bằng con đường thi cử.

Đ - Bộ luật Hình thư được ra đời năm 1042.

Đ - Quân đội được tuyển theo chế độ "ngụ binh ư nông".

Đ - Khi có chiến tranh, vua Trần cho phép các vương hầu được mộ quân tham gia đánh giặc.

Đ - Đoàn kết dân tộc là một trọng tâm trong chính sách đối nội của các vương triểu Đại Việt ở các thế kỉ XI-XV.

S - Từ thời Trần, Nhà nước đã cho dựng bia Tiến sĩ.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay