Bài tập 4 trang 111 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - ... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 111 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 4. Hoàn thành bảng hệ thống kiến thức về các thành tựu khoa học ở nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII. Nêu nhận xét.

Lĩnh vực

Thành tựu tiêu biểu

Văn học

 

Sử học

 

Địa lí

 

Kiến trúc, điêu khắc

 

Quân sự

 

Y học

 

- Nhận xét: …………………………………………………………………………

Trả lời:
 

Lĩnh vực

Thành tựu tiêu biểu

Văn học

- Văn học chữ Nôm phát triển mạnh những nhà thơ nổi tiếng như: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Phùng Khắc Khoan…..

-   Bên cạnh dòng văn học chính thống, dòng văn học trong nhân dân nở rộ với các thể loại phong phú: ca dao, tục ngữ, lục bát, truyện cười, truyện dân gian... mang đậm tính dân tộc và dân gian.

- Thể hiện tinh thần dân tộc của nguyên nhân Việt. Người Việt đã cải biến chữ Hán thành chữ Nôm để viết văn, làm thơ...

Sử học

Ô châu  cận lục, Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục,  Đại Việt sử ký tiền biên, Thiên Nam ngữ lục.

Địa lí

Thiên nam tứ chi lộ đồ thư.

Kiến trúc, điêu khắc

Các vị La Hán chùa Tây Phương, chùa Thiên Mụ, tượng Quan âm nghìn mắt nghìn tay

Quân sự

Khổ trướng khu cơ của Đào Duy Từ.

Y học

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nhận xét:

+   Văn học phản ánh thực tế Nho giáo ngày càng mất uy tín đồng thời chứng tỏ cuộc sống tinh thần của nhân dân được đề cao góp phần làm cho văn học thêm phong phú, đa dạng

+ Về khoa học: đã xuất hiện một loạt các nhà khoa học, tuy nhiên khoa học tự nhiên không phát triển.

+ Về kĩ thuật: đã tiếp cận với một số thành tựu kĩ thuật hiện đại của phương Tây nhưng không được tiếp nhận và phát triển. Do hạn chế của chính quyền thống trị và sự hạn chế của trình độ nhân dân đương thời.

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay