Bài tập 4 trang 129 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - ... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 129 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 4. Hãy điền X vào cột dọc để xác định những nội dung lịch sử sau đây gắn liền hoặc thuộc về Cách mạng Hà Lan hay Cách mạng tư sản Anh.

Nội dung

Cách mạng Hà Lan

Cách mạng tư sản Anh

Công nghiệp len dạ phát triển  

 

 

Đấu tranh giải phóng dân tộc   

 

 

Vùng đất thấp

 

 

Mục tiêu tấn công là Giáo hội Kitô

 

 

Các tỉnh liên hiệp

 

 

Quý tộc mới

 

 

Quân chủ lập hiến

 

 

Cộng hoà

 

 

Nội chiến   

 

 

Xoay quanh vấn đé tài chính

 

 

Thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa

 

 

Mở đầu thời đại tư bản chủ nghĩa

 

 

Xử tử vua Sáclơ I

 

 

Giành được độc lập năm 1648

 

 

Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển 

 

 

Chưa tiêu diệt tận gốc chế độ phong kiến

 

 

Rào đất cướp ruộng

 

 

Từng lệ thuộc Áo

 

 

Chịu ảnh hưởng của cải cách tôn giáo

 

 

Liên quan tới Tây Ban Nha

 

 

 

Trả lời:

Nội dung

Cách mạng Hà Lan

Cách mạng tư sản Anh

Công nghiệp len dạ phát triển  

 

X

Đấu tranh giải phóng dân tộc   

X

 

Vùng đất thấp

X

 

Mục tiêu tấn công là Giáo hội Kitô

X

 

Các tỉnh liên hiệp

X

 

Quý tộc mới

 

X

Quân chủ lập hiến

 

X

Cộng hoà

 

X

Nội chiến   

 

X

Xoay quanh vấn đề tài chính

 

X

Thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa

 

X

Mở đầu thời đại tư bản chủ nghĩa

X

 

Xử tử vua Sáclơ I

 

X

Giành được độc lập năm 1648

X

 

Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển 

 

X

Chưa tiêu diệt tận gốc chế độ phong kiến

 

X

Rào đất cướp ruộng

 

X

Từng lệ thuộc Áo

X

 

Chịu ảnh hưởng của cải cách tôn giáo

X

 

Liên quan tới Tây Ban Nha

X

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay