Bài tập 4 trang 146 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 4. Hãy đánh dấu X vào cột dọc... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 146 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 4. Hãy đánh dấu X vào cột dọc để trống để xác định những thông tin cho trước dưới đây phù hợp với nước đế quốc nào vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Nội dung

Anh

Pháp      

Đức

Hai đảng Tự do và Bảo thủ thay nhau cầm quyền  

 

 

 

 

Đế quốc quân phiệt hiếu chiến

 

 

 

 

Đế quốc cho vay nặng lãi

 

 

 

 

Hình thức độc quyển phổ biến là cácten, xanhđica 

 

 

 

 

Hình thức độc quyền phổ biến là tơrớt

 

 

 

 

Đế quốc thực dân

 

 

 

 

Hai đảng Cộng hoà và Dân chủ thay nhau cầm quyển

 

 

 

 

Được bồi thường chiến phí nên kinh tế phát triển

 

 

 

 

Vị trí kinh tế số một thế giới

 

 

 

 

Được ví như con hổ đói đến bàn tiệc muộn

 

 

 

 

Công ti độc quyền Moócgân

 

 

 

 

Hệ thống thuộc địa rộng khoảng 11 triệu km

 

 

 

 

Thực hiện chính sách "Cái gậy và củ cà rốt"

 

 

 

 

Thực hiện chính sách "mở cửa" để xâm nhập vào thị trường Trung Quốc

 

 

 

 

Hình thành các tổ chức độc quyền

 

 

 

 

Công nghiệp chiếm vị trí thứ ba thế giới

 

 

 

 

 

Trả lời:

Nội dung

Anh

Pháp

Đức

Hai đảng Tự do và Bảo thủ thay nhau cầm quyền  

X

 

 

 

Đế quốc quân phiệt hiếu chiến

 

 

X

 

Đế quốc cho vay nặng lãi

 

X

 

 

Hình thức độc quyển phổ biến là cácten, xanhđica 

 

 

X

 

Hình thức độc quyền phổ biến là tơrớt

 

 

 

X

Đế quốc thực dân

X

 

 

 

Hai đảng Cộng hoà và Dân chủ thay nhau cầm quyển

 

 

 

X

Được bồi thường chiến phí nên kinh tế phát triển

 

 

X

 

Vị trí kinh tế số một thế giới

 

 

 

X

Được ví như con hổ đói đến bàn tiệc muộn

 

 

X

 

Công ti độc quyền Moócgân

 

 

 

X

Hệ thống thuộc địa rộng khoảng 11 triệu km

 

X

 

 

Thực hiện chính sách "Cái gậy và củ cà rốt"

 

 

 

X

Thực hiện chính sách "mở cửa" để xâm nhập vào thị trường Trung Quốc

 

 

 

X

Hình thành các tổ chức độc quyền

 

 

X

 

Công nghiệp chiếm vị trí thứ ba thế giới

X

 

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay