Bài tập 4 trang 152 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 4. Tổ chức bộ máy và chính sá... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 152 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 4. Tổ chức bộ máy và chính sách của Công xã Pari thể hiện Công xã phục vụ quyền lợi của ai ?

Trả lời:

Công xã ra sắc lệnh giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ, thành lập lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh của nhân dân. Công xã đã ban bố và thi hành các sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân. Công xã Pa-ri trở thành một Nhà nước kiểu mới.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay