Bài tập 4 trang 38 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 4. Hãy chứng minh : Từ thế kỉ ... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 38 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 4. Hãy chứng minh : Từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVIII là giai đoạn phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. 

Trả lời: 

Từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVIII là giai đoạn phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á vì:

+ Kinh tế, cung cấp một lượng lớn lúa gạo, sản phẩm thủ công (vải đồ sứ, chế phẩm kim khí …), nhiều nước trên Thế giới đến buôn bán.

+ Chính trị, tổ chức bộ máy chặt chẽ kiện tòan từ Trung ương đến địa phương.

+ Văn hóa, các dân tộc Đông Nam Á xây dựng được một nền văn hóa riêng của mình với những nét độc đáo.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay