Bài tập 4 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - ... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 4. Hãy nêu nguyên nhân, điều kiện và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí

Trả lời: 

- Nguyên nhân:

- Sản xuất phát triển dẫn đến nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường cao.

- Con đường giao lưu, buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm.

- Khoa học – kĩ thuật có những bước tiến quan trọng như kĩ thuật mới: đóng tàu, la bàn, hải đồ…

- Điều kiện: Sự tiến bộ của kĩ thuật hàng hải: đóng tàu, la bàn, hải đồ...

- Hệ quả:

* Tích cực:

- Đem lại hiểu biết mới về Trái Đất, tìm ra những con đường mới, vùng đất mới, dân tộc mới.

- Tăng cường giao lưu văn hoá giữa các châu lục. Thị trường thế giới được mở rộng.

- Thúc đẩy quá trình tan rã của chế độ phong kiến và sự nảy sinh của CNTB.

* Tiêu cực: Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay