Bài tập 4 trang 62 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - Hãy nối ô bên trái với ô bên phải sao ... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 62 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


Hãy nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

Cột 1:

(1)

Nông nghiệp trồng lúa nước phát triển. Cư trú trong các công xã thị tộc mẫu hệ. Công cụ lao động chủ yếu vẫn bằng đá. Biết làm gốm bằng bàn xoay, dệt vải, chăn nuôi. Nhiều xỉ đồng, dây đồng được tìm thấy trong các di chỉ thời kì này.

 

(2)

Hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp trồng lúa nước và các cây trổng khác. Bắt đầu biết sử dụng đồ sắt; biết làm gốm, dệt vải, làm đỗ trang sức bằng đá quý, mã não, vỏ ốc, thuỷ tinh

 

(3)

 Làm nghề nông trổng lúa nước và các cây lương thực khác, khai thác sản vật rừng, săn bắn, làm nghề thủ công. Ngoài công cụ đá còn tìm thấy một số hiện vật bằng đồng, vàng, thuỷ tinh.

 

Cột 2:

(A)

Các bộ lạc Phùng Nguyên

 

(B)

Các bộ lạc Hoa Lộc

(vùng sông Mã và sông Cả)

 

(C)

Các bộ lạc Sa Huỳnh

 

(D)

 Các bộ lạc thuộc văn hoá Đồng Nai

 

(E)

 Các bộ lạc thuộc văn hoá Hoà Bình

Trả lời

(1) - (E)

(2) - (C)

(3) - (A), (B)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay