Bài tập 4 trang 7 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 4. Tại sao gọi là “cuộc cách ... DeHocTot.com

Bài tập 4 trang 7 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 4. Tại sao gọi là “cuộc cách mạng đá mới” ?

Trả lời:

Được gọi là “cách mạng đá mới” vì: thời kì này có những biến đổi to lớn về kĩ thuật chế tác công cụ và đời sống kinh tế của con người thời đồ đá mới, như sự xuất hiện của công cụ đá mài, nghề dệt, làm gốm, trồng trọt và chăn nuôi nguyên thủy.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay