Bài tập 5 trang 100 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 5. Nêu nguyên nhân của các cuộc... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 100 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 5. Nêu nguyên nhân của các cuộc chiến tranh phong kiến : Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn và hậu quả của nó.

* Nguyên nhân sâu xa :   …………………………

* Nguyên nhân trực tiếp :…………………………

- Chiến tranh Nam - Bắc triều : …………………………

- Chiến tranh Trịnh Nguyễn:…………………………

- Hậu quả:…………………………

Trả lời:

* Nguyên nhân sâu xa : do sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền

* Nguyên nhân trực tiếp :

- Chiến tranh Nam - Bắc triều : Không chấp nhận chính quyền của họ Mạc, một số quan lại cũ của nhà Lê, đứng đầu là Nguyễn Kim, đã họp quân, nêu danh nghĩa “phù Lê diệt Mạc”, nổi dậy ở vùng Thanh Hoá. Một nhà nước mới được thành lập ở đây, sử cũ gọi là Nam triều để phân biệt với Bắc triều của nhà Mạc. Chiến tranh Nam – Bắc triều bùng nổ, kéo dài cho đến cuối thế kỉ XVI.

- Chiến tranh Trịnh Nguyễn: Năm 1545, Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm được cử lên thay, nắm toàn bộ binh quyền. Người con thứ của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng xin được vào trấn thủ đất Thuận Hoá. Đất Thuận Hoá trở thành nơi dấy nghiệp của họ Nguyễn. Năm 1627, cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn bùng nổ, kéo dài đến cuối năm 1672

- Hậu quả:  không phân thắng bại, lấy sông Gianh làm giới tuyến phân chia đất nước:

+   Từ sông Gianh ra Bắc thuộc Họ Trịnh (Trịnh Tùng nắm quyền) là Đàng Ngoài (Bắc Hà), biến vua Lê thành bù nhìn.

+    Từ Sông Gianh vào Nam thuộc Họ Nguyễn là Đàng  Trong (Nam Hà)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay