Bài tập 5 trang 140 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 5. Hãy điền dấu X vào cột dọ... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 140 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 5. Hãy điền dấu X vào cột dọc sao cho đúng với cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh, Pháp và Đức thế kỉ XVIII – XIX

Nội dung

Anh

Pháp

Đức

Cách mạng công nghiệp bắt đầu vào khoảng những năm 60 của thế kỉ XVIII.                          

 

 

 

Cách mạng công nghiệp bắt đầu vào khoảng những năm 30 của thế kỉ XIX.                   

 

 

 

Cách mạng công nghiệp bắt đầu vào khoảng những năm 40 của thế kỉ XIX.

 

 

 

Lò luyện gang đầu tiên được xây dựng ở nước này.

 

 

 

Được coi là công xưởng của thế giới. 

 

 

 

 

Trả lời:

Nội dung

Anh

Pháp

Đức

Cách mạng công nghiệp bắt đầu vào khoảng những năm 60 của thế kỉ XVIII.                          

X

 

 

Cách mạng công nghiệp bắt đầu vào khoảng những năm 30 của thế kỉ XIX.                   

 

X

 

Cách mạng công nghiệp bắt đầu vào khoảng những năm 40 của thế kỉ XIX.

 

 

X

Lò luyện gang đầu tiên được xây dựng ở nước này.

X

 

 

Được coi là công xưởng của thế giới. 

X

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay