Bài tập 5 trang 20 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - ... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 20 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 5. Thị quốc là gì ? Hãy cho biết nguyên nhân hình thành và hoạt động của thị quốc.

Trả lời: 

- Thị quốc là: Quốc gia lấy thành thị làm trung tâm và vùng phụ cận        để hình thành một nhà nước nhỏ

- Nguyên nhân hình thành:do tình trạng đất đai phân tán nhỏ  và cư dân sống bằng nghề thủ công và thương nghiệp  nên đã hình thành các thị quốc.

- Hoạt động: nghề buôn phát triển nên cư dân tập trung ở thành thị có phố sá, lâu đài đền thờ, sân vận động, nhà hát và bến cảng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay