Bài tập 5 trang 33 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 5. Tại sao nói: Giai đoạn trị v... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 33 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 5. Tại sao nói: Giai đoạn trị vì của Acơba là đỉnh cao của chế độ phong kiến Ấn Độ?

Trả lời:

Giai đoạn trị vì của Acơba là đỉnh cao của chế độ phong kiến Ấn Độvì Những chính sách của Acoba làm cho xã hội ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tự mới, đất nước thịnh vượng. Vua A - cơ - ba (1556-1707) tài giỏi  đã xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, xây dựng khối hòa hợp  dân  tộc, khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa Ấn Độ và được xem như một vị anh hùng dân tộc.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay