Bài tập 5 trang 47 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - ... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 47 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 5. Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của thènh thị trung đại. Thành thị trung đại có vai trò như thế nào đối với nền kinh tế, chính trị, xã hội Tây Âu thời kì này ?

Trả lời:

- Đặc điểm của thành thị trung đại: Trong thành thị cư dân chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân. Họ tập hợp thành phường hội, thương hội và đặt ra những quy chế riêng

- Vai trò của thành thị trung đại:

+ Kinh tế: Phá vỡ kinh tế tự nhiên, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển.

+ Chính trị: Góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền.

+ Xã hội: Mang lại bầu không khí tự do, mở mang tri thức.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay