Bài tập 5 trang 88 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - Ở địa phương nơi em sống có những ngh... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 88 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


Ở địa phương nơi em sống có những nghề thủ công nào ? Thử đánh giá vai trò của nghề thủ công đó đối với sự phát triển kinh tế của địa phương.

Trả lời:

- Ở địa phương nơi em sống có nghề thủ công làm gốm (Thổ Hà)

- Vai trò của nghề thủ công đó đối với sự phát triển kinh tế của địa phương

+ Góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo

+ Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn, đa dạng hóa kinh tế nông

thôn thúc đẩy quá trình đô thị hóa

+ Góp phần bảo tồn giá trị văn hóa dân tộcde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay