Bài tập 5 trang 97 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 -  BÀI TẬP 5. Trình bày tóm lược về sự... DeHocTot.com

Bài tập 5 trang 97 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


 BÀI TẬP 5. Trình bày tóm lược về sự phát triển của giáo dục thời Đinh, Tiền Lê, Lý, TRần, Hồ, Lê sơ và nêu nhận xét:

Trả lời:

- Sự phát triển:        

+ 1070 Vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu.

+ 1075 tổ chức khoa thi đầu tiên ở kinh thành

+ Giáo dục được hoàn thiện  và phát triển, là nguồn đào tạo quan  chức và người tài.

+  Thời Lê sơ, cứ ba năm  có một kỳ thi hội, chọn tiến sĩ.

+  Năm 1484 dựng bia ghi tên tiến sĩ.

+  Từ đó giáo dục được tôn vinh, quan tâm phát triển.

+ Nội dung giáo dục kinh sử

- Nhận xét: Tác dụng của giáo dục đào tạo người làm quan, người tài cho đất nước, nâng cao dân trí,  giáo dục nho học  không tạo điều kiện cho phát triển kinh tế.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay