Bài tập 6 trang 105 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 6. Nguyên nhân nào dẫn đến sự... DeHocTot.com

Bài tập 6 trang 105 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 6. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của kinh tế hàng hoá ở nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII ?

Trả lời:

  Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế hàng hoá ở nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII là:

- Do sự phát triển của thủ công nghiệp tạo ra sản phẩm ngày càng nhiều, việc buôn bán, giao lưu hàng hoá giữa các vùng, giữa miền ngược và miền xuôi có điều kiện phát triển, đưa các sản phẩm trở thành hàng hoá.

-  Do chính sách mở cửa của chính quyền Trịnh, Nguyễn đã tạo điều kiện cho việc buôn bán thuận lợi.

-  Do sự hưng thịnh của các đô thị cũ và sự hình thành các đô thị mới.

-  Do thế kỉ XVI - XVII sau các cuộc phát triển địa lí đã mở ra con đường buôn bán thuận lợi từ châu Âu sang châu Á và nước ta có vị trí thuận lợi trên giao thương đường biển nên thương nhân nước ngoài vào buôn bán ngày càng nhiều.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay