Bài tập 6 trang 109 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 6. Vương triều Quang Trung đã là... DeHocTot.com

Bài tập 6 trang 109 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 6. Vương triều Quang Trung đã làm gì để phục hồi và phát triển kinh tế ? Trong lĩnh vực văn hoá - giáo dục, Nhà nước đã thực hiện những chính sách và biện pháp như thế nào ?

- Về kinh tế: ………………………………………………..      

- Về văn hoá - giáo dục :………………………………………………..

Trả lời:

- Về kinh tế:

+ Ban chiếu kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất, lập lại sổ hộ => những người phiêu tán phải về quê làm ăn, giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang.

+ Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế, nhờ đó nghề thủ công và buôn bán được phục hồi dần.

+ Mở cửa ải, thông thương chợ búa. -> Hàng hoá không ngưng đọng, lợi cho tiêu dùng của dân.

- Về văn hoá - giáo dục:

+ Tổ chức lại giáo dục, thi cử

+ Ban bố "Chiếu lập học", các huyện, xã được nhà nước khuyến khích mở trường học ; dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay