Bài tập 6 trang 112 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 6. Trình bày những nét chính về... DeHocTot.com

Bài tập 6 trang 112 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 6. Trình bày những nét chính về giáo dục của nước ta trong các thế kỉ XVI-XVIII.

Trả lời:

Trong tình hình chính trị không ổn định, giáo dục Nho học vẫn tiếp tục phát triển.

+  Giáo dục ở Đàng Ngoài vẫn như cũ nhưng sa sút dần về số lượng.

+   Đàng Trong: 1646 chúa Nguyễn tổ chức khoa thi đầu tiên.

+   Thời Quang Trung: đưa chữ Nôm thành chữ viết chính thống.

Nhận xét:

+   Giáo dục tiếp tục phát triển nhưng chất lượng giảm sút.

+    Nội dung giáo dục vẫn là Nho học, SGK vẫn là Tứ Thư, Ngũ Kinh. Các nội dung khoa học không được chú ý, vì vậy giáo dục không góp phần tích cực để phát triển nền kinh tế thậm chí còn kiềm hãm sự phát triển kinh tế.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay