Bài tập 6 trang 133 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - ... DeHocTot.com

Bài tập 6 trang 133 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 6. Vì sao nói: Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đổng thời là cuộc cách mạng tư sản ?

Trả lời:

Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đổng thời là cuộc cách mạng tư sản

- Giai cấp lãnh đạo: Tư sản

- Mục tiêu: Lật đổ chế độ thực dân, giành độc lập dân tộc 

- Lực lượng CM: Quần chúng cách mạng

- Hình thức: chiến tranh giành độc lập

- Kết quả, ý nghĩa: Giành độc lập, xác lập liên bang

- Xu hướng phát triển: phát triển theo con đường TBCN

->Là 1 cuộc CMTS có tính nhân dân khá rõ  vì:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay