Bài tập 6 trang 147 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - ... DeHocTot.com

Bài tập 6 trang 147 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 6. Nêu những điểm giống và khác nhau của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ và cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Trả lời:

- Giống nhau:

Đều có những đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc

+ Tập trung sản xuất và tập trung tư bản đến mức tạo thành những tổ chức lũng đoạn.

+ Tư bản tài chính và đầu cơ tài chính

+ Xuất khẩu TB: Là xuất khẩu vốn và kĩ thuật vào các nước đang có nhu cầu phát triển.

+ Hình thành các khối liên minh TB lũng đoạn quốc tế phân chia thị trường thế giới.

+Các cường quốc đế quốc đấu tranh với nhau để phân chia và phân chia lại lãnh thổ thế giới.

- Khác nhau:

Với sự phát triển của nền kinh tế, các nước Anh, Pháp, Mĩ, Đức lần lượt đều bước vào giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Tuy nhiên, ở mỗi nước, tùy vào điều kiện lịch sử riêng biệt đều mang các đặc điểm riêng. Cụ thể:

1. Mĩ: đế quốc tài chính độc quyền

2. Anh: đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn

3. Pháp: đế quốc cho vay nặng lãi

4. Đức: đế quốc quân phiệt hiếu chiếnde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay