Bài tập 6 trang 33 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 6. Sự đa dạng của văn hoá Ấn... DeHocTot.com

Bài tập 6 trang 33 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 6. Sự đa dạng của văn hoá Ấn Độ thời trung đại thể hiện như thế nào ?

Trả lời: 

Văn hoá Ấn Độ có nề văn hóa phát triển đa dạng thể hiện ở:

- Là quê hương của nhiều tôn giáo: Phật giáo, Bàlamôn giáo, Hồi giáo

- Dân cư và ngôn ngữ khác nhau tạo nhiều nền văn hóa khác nhaude-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay