Bài tập 6 trang 69 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - Tại sao nói: Tổ chức nhà nước Văn Lang... DeHocTot.com

Bài tập 6 trang 69 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


Tại sao nói: Tổ chức nhà nước Văn Lang - Âu Lạc còn đơn giản, sơ khai?

Trả lời:

Tổ chức nhà nước Văn Lang - Âu Lạc còn rất đơn giản, sơ khai vì đứng đầu nhà nước Văn Lang là vua Hùng, đứng đầu nhà nước Âu Lạc là vua Thục An Dương Vương. Giúp việc cho vua có các Lạc hầu, Lạc tướng. Cả nước chia làm 15 bộ (đơn vị hành chính lớn), do Lạc tướng đứng đầu. Dưới bộ là các xóm, làng, do Bồ chính (già làng) cai quản.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay