Bài tập 6 trang 74 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - Theo em, vì sao trong hơn 1000 năm Bắc thuộ... DeHocTot.com

Bài tập 6 trang 74 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


Theo em, vì sao trong hơn 1000 năm Bắc thuộc, nhân dân ta vẫn không bị đồng hoá ?

Trả lời:

Trong 1000 năm Bắc thuộc tuy chính quyền đô hộ áp dụng luật pháp hà khắc, thẳng tay đàn áp những cuộc đấu tranh của nhân dân ta song nhân đân ta biết tiếp nhận và ''Việt hóa'' những yếu tố tích cực của nền văn hóa Trung Hoa thời Đường, thời Hán

=> Nhân dân ta ko bị đồng hóa , Tiếng Việt vẫn được bảo tồn. Các phong tục tập  quán như ăn trầu, nhuộm răng đen, tôn trọng phụ nữ vẫn được duy trì.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay