Bài tập 6 trang 8 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - ... DeHocTot.com

Bài tập 6 trang 8 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 6. Hãy nêu và phân tích động lực của quá trình chuyển biến từ vượn thành người.

Trả lời:

Lao động là động lực của quá trình chuyển biến từ vượn thành người:

+ Khi di chuyển sống ở mặt đất: đi bằng 2 chân, 2 tay tự do để hoạt động

+ Tầm mắt được mở rộng

+Trong lao động cần có sự hợp tác: bộ não phát triển, ngôn ngữ phát triển.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay