Bài tập 7 trang 102 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 7. Tổ chức chính quyền Đàng Tr... DeHocTot.com

Bài tập 7 trang 102 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 7. Tổ chức chính quyền Đàng Trong của chúa Nguyễn có điểm gì khác so với chính quyền Đàng Ngoài của vua Lê, chúa Trịnh ?

Trả lời:

Khác nhau cơ bản đó là:

+ Đàng Trong chỉ là chính quyền, có Chúa chứ ko có vua, chưa hoàn thiện bộ máy nhà nước

+ Đàng ngoài là Nhà nước (tuy vua Lê - chúa Trịnh nhưng vẫn là một nhà nước (có vua).

Đó cũng là nguyên nhân tại sao nước ta tuy bị chia cắt 2 Đàng như vẫn là một nước  => Từ đó ta có thể nhận ra rằng : vì sao được gọi là chính quyền Đàng Trong và nhà nước Lê- Trịnh ở Đàng Ngoài .de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay