Bài tập 7 trang 106 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 7. Hãy nêu nhận xét về các đô... DeHocTot.com

Bài tập 7 trang 106 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 7. Hãy nêu nhận xét về các đô thị nước ta thế kỉ XVII – XVIII

Trả lời:

Sự phát triển của kinh tế hàng hoá đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và hưng khởi của đô thị.

Vào các thế kỉ XVI – XVIII, nhiều đô thị mới hình thành phát triển:

+  Đàng Ngoài: Thăng Long ( Kẻ chợ), Phố Hiến (Hưng Yên).

+  Đàng Trong: Hội An (Quảng Nam), Thanh Hà (Phú Xuân - Huế)

 Khu cư dân Thăng Long cũng phát triển với tên Kẻ Chợ gồm 36 phố phường và 8 chợ.

Đầu thế kỉ XIX đô thị suy tàn dần.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay