Bài tập 7 trang 133 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 7. Qua nội dung hai bài vừa học,... DeHocTot.com

Bài tập 7 trang 133 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 7. Qua nội dung hai bài vừa học, em hãy trình bày sự hiểu biết của mình về các khái niệm lịch sử dưới đây:

- Cách mạng tư sản là :   

- Chế độ quân chủ lập hiến là:

- Tầng lớp "quý tộc mới" là :

Trả lời:

- Cách mạng tư sản là : cuộc cách mạng của giai cấp tư sản.Giai cấp tư sản tiến hành cách mạng là để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển không chịu ảnh hưởng từ chế độ phong kiến.

- Chế độ quân chủ lập hiến là: là chế độ nhà nước vừa có vua vừa có quốc hội, nhưng vua không nắm quyền hành, mọi quyền lực đều nằm trong tay của quốc hội. (vua "trị vì" mà không "cai trị")

- Tầng lớp "quý tộc mới" là : tầng lớp quý tộc phong kiến đã tư sản hoá, kinh doanh tư bản chủ nghĩa, xuất hiện ở châu âu vào TK XVI, mạnh nhất ở anh, là lực lượng quan trọng lãnh đạo cách mạng tư sản Anh TK XVII.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay