Bài tập 7 trang 153 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 7. Công xã Pari tồn tại trong bao... DeHocTot.com

Bài tập 7 trang 153 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 7. Công xã Pari tồn tại trong bao nhiêu ngày ? Nêu ý nghĩa lịch sử của Công xã Pari.         

Trả lời:

- Thời gian tồn tại: Trong 72 ngày

- Ý nghĩa lịch sử : 

+ Công xã là hình ảnh của một chế độ mới, xã hội mới là sự cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh cho một tương lai tôt đẹp hơn.

+Công xã đã để lại nhiều bài học quí báo: Cách mạng vô sản muốn thắng lợi phải có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông; phải kiên quyết chấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dânde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay