Bài tập 9 trang 93 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - Nhận xét khái quát về những cuộc kháng... DeHocTot.com

Bài tập 9 trang 93 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


Nhận xét khái quát về những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân ta ở các thế kỉ X - XV.

Trả lời:

Các cuộc kháng chiến đã ghi vào lịch sử Việt Nam những chiến công chói lọi, đập tan được âm mưu của phong kiến phương Bắc. Bảo vệ được thành quả  xây dựng đất nước của tổ tiên, giữ vững nền độc lập, chủ quyền. Thê hiện tài năng lãnh đạo, tinh thần đoàn kết chiến đấu, tinh thần anh dũng của quân và dân tade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay