Đề kiểm tra học kì I (Ma trận đề) trang 57 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - ... DeHocTot.com

Đề kiểm tra học kì I (Ma trận đề) trang 57 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


Tên chủ để

Các mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

1. Tây Âu thời trung đại

Trình bày được quá trình phong kiến hoá ở các vương quốc phong kiến Tây Âu

 

 

Số câu: 1

 Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%

Số câu: 1

Số điểm: 4

 

 

2. Xã hội cổ đại

 

Giải thích được vì sao xã hội có giai cấp hình thành sớm ở châu Phi, châu Á.         

 

Số câu : 1

Số điểm : 3 Tỉ lệ: 30 %

 

Số câu : 1

Số điểm : 3

 

3. Tây Âu thời trung đại

 

Hiểu đuợc ý nghĩa của việc xuất hiện thành

 

Số câu.1

Số điểm : 3

Tỉ lệ: 30 %

 

Số câu : 1

Số điểm: 3

 

Tổng số câu: 3 Tổng số điểm : 10 Tỉ lệ: 40%

Số câu : 1

Số điểm : 4

Tỉ lệ : 40%

Số câu : 2

Số điểm : 6

Tỉ lệ: 60%

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay