Câu 1 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao - Đề bàiĐịnh nghĩa : "Sinh trưởng của v... DeHocTot.com

Câu 1 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Định nghĩa : "Sinh trưởng của vi sinh vật" là gì ?

Lời giải chi tiết

Khái niệm sinh trưởng : Sinh trưởng là sự tăng các thành phần của tế bào và có thể dẫn đến sự tăng kích thước cũng như số lượng của vi sinh vật hoặc cả hai.

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay