Câu 1 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao - Đề bàiHãy cho biết cấu tạo và vai trò... DeHocTot.com

Câu 1 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy cho biết cấu tạo và vai trò của một vài đại diện của các loại mônôsaccarit (đường đơn), đisaccarit (đường đôi) và pôlisaccarit (đường đa) theo mẫu dưới đây :

Loại saccarit

Ví dụ

Công thức phân tử

Vai trò sinh học

Mônôsaccarit :

  + Pentôzơ

  + Hexôzơ

Đisaccarit

Pôlisaccarit

Ribôzơ,...

Glucôzơ,

Fructôzơ,...

Saccarôzơ,...

Tinh bột,

Glicôgen,

Xenlulôzơ

 

 

 

Lời giải chi tiết

 

Loại saccarit

Ví dụ

Cấu tạo

Vai trò sinh học

Mônôsaccarit

- Pentôzơ

- Hexôzơ

 

Ribôzơ,...

Glucôzơ,..

Fructôzơ,...

 

Có từ 3-7 nguyên tử cacbon trong phân tử, quan trọng nhất là hexôzơ (6c), pentôzơ (5c)

 

Các đường đơn có tính khử mạnh.

Đisaccarit

Saccarôzơ,...

Do 2 phân tử đường đơn cùng loại (hoặc khác loại) liên kết với nhau (loại 1 phân tử H2O).

Làm chất dự trữ cacbon và năng lượng.

Pôlisaccarit

Tinh bột.

Glicôgen.

Xenlulôzơ.

Do nhiều đường đơn liên kết với nhau. Không tan trong nước.

Làm chất dự trữ cacbon và năng lượngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay