Câu 4* trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao - Đề bàiChọn phương án đúng. Các lỗ nh... DeHocTot.com

Câu 4* trang 62 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Chọn phương án đúng. Các lỗ nhỏ trên màng sinh chất :

a) Được hình thành trong các phân tử prôtêin nằm xuyên suốt chiều dày của chúng

b) Do sự tiếp giáp của hai lớp màng sinh chất

c) Là các lỗ nhỏ hình thành trong các phân tử lipit

d) Là nơi duy nhất xảy ra quá trình trao đổi chất của tế bào

Lời giải chi tiết

Đáp án: a) Được hình thành trong các phân tử prôtêin nằm xuyên suốt chiều dày của chúng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay