Bài 1 trang 122 SGK Đại số 10 - Bài 1. Tính số trung bình cộng của các ... DeHocTot.com

Bài 1 trang 122 SGK Đại số 10

Toán


Bài 1. Tính số trung bình cộng của các bảng phân bố đã được lập ở bài tập số 1 và bài tập số 2 của \(\S 1\).

Giải

a) Bảng phân bố tần số (về tuổi thọ bóng đèn điện) có thể viết dưới dạng như sau:

Số trung bình về tuổi thọ của bóng đèn trong bảng phân bố trên là:

\(\overline{x}=\frac{1}{30}.(3\times1150 + 6\times1160 + 12\times1170 + 6\times 1180 + 3\times 1190)  = 1170\).

b) Số trung bình về chiều dài lá cây dương xỉ trong bài tập 2 trong \(\S 1\) là:

\(\overline{x}=\frac{1}{60}.(8\times 15 + 18\times 25 + 24\times 35 + 10\times 45) = 31 (cm)\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay