Bài 1 trang 140 sgk đại số 10 - Bài 1. Khi biểu diễn các cung lượng giác... DeHocTot.com

Bài 1 trang 140 sgk đại số 10

Toán


Bài 1. Khi biểu diễn các cung lượng giác có số đo khác nhau trên đường tròn lượng giác, có thể xảy ra trường hợp các điểm cuối của chúng trùng nhau không? Khi nào trường hợp này xảy ra?

Giải

Trường hợp này xảy ra khi chúng sai khác nhau bội của \(360^0\) (hay bội của \(2π\))de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay