Bài 1 trang 15 sgk đại số 10 - ... DeHocTot.com

Bài 1 trang 15 sgk đại số 10

Toán


Bài 1. Kí hiệu \(A\) là tập hợp các chữ cái trong câu "CÓ CHÍ THÌ NÊN", \(B\) là tập hợp các chữ cái trong câu "CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM'.

Hãy xác định \(A \cap B,A \cup B,A\backslash B,B\backslash A\)

Giải:

\(A= \left\{\text{C, Ê, H, I, N, O, T}\right\}\)

\(B= \left\{A, Ă, C, Ê, K, I, G, O, Ô, M, N, S, T, Y\right\}\)

\(A\cap B= \left\{C, Ê, I, N, O, T\right\}\)

\(A\cup B= \left\{A, Ă, C, Ê, G, H, I, K, M, N, O, Ô, S, T, Y\right\}\)

\(A\backslash B=\left\{\text{H}\right\}\)

\(B\backslash A=\left\{\text{A, Ă, K, G, Ô, M, S, Y}\right\}\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay